Mennesker, teknologi og bæredygtige forandringer

Eltorp & Axelsen er et konsulentfirma der skaber bæredygtige forandringer. Vi bringer det enkelte menneskes ressourcer i spil og ser mulighederne i ny teknologi. Vi tror på, at alle parter — virksomheden, medarbejderne og kunderne — har størst udbytte af, at man fra starten tænker langsigtet, realistisk og helhedsorienteret.

Innovationsforløb
Facilitér blivende og værdiskabende forandringer gennem et kompakt og målrettet forløb.

Projekt review
Få et sæt uvildige øjne til at kigge jeres projekt efter.

Andre ydelser:


Artikel:

18.12.2015:
Fokusér på forretningsmål frem for detailkrav​
Fokusér på dine og kundernes mål - og lad leverandøren stå for detaljerne.